tel 0948 152 333

RME

kompresor rme

Skrutkové kompresory RME

příkony motorů: 75 - 90 kW
tlakové verze: 7,5 - 8,5 - 10 - 13 bar
výtlak: od 10 140 do  15 600 l/min
provedení: on-off, s frekvenčním měničem

Kompresory skrutkové MSC, MSD, RMC, RMD, RME (30-90kW)

kompresor rme pohled do stroje

zvukotěsný kryt
ventil minimálního tlaku
řídící jednotka Airlogic
termostatický ventil
separátor vzduch/olej
elektrický rozvaděč
vysoce kvalitní flexibilní hadice

kompresor rme pohled do stroje

výkonný hliníkový chladič vzduchu a oleje
turbínový ventilátor s nízkou hlučností
olejový filtr
dvoufázový vstupní filtr s předfiltrem
vstupní potrubí
elektromotor s efektivitou EFF1 a krytím IP55
šroubový kompresor s nízkými otáčkami a vysokou efektivitou
koaxiální spojka
antivibrační podstavce
kompaktní kovový podstavec s otvory pro manipulační techniku


kompresor msa blok

Kompresor

Nová generace kompresorové jednotky se dvěma rotory s asymetrickým profilem a stejným průměrem. Uložení šroubového bloku v ložiscích s výjimečnou kvalitou a dlouhou životností vyráběných přímo v našem závodě.


Nízké otáčky minimalizují hlučnost snížením vibrací a zvyšují životnost kompresoru díky redukci mechanického namáhání všech pohyblivých částí.


kompresor rme motor

Elektromotor

Vysoce výkonný elektromotor s efektivitou EFF1 a krytím IP55 ve standardu je umístěn v blízkosti vstupu vzduchu k zajištění maximální ventilace pod všemi provozními podmínkami.


kompresor rme koaxiální spojka

Spojka

Koaxiální spojka spojuje elektromotor napřímo s kompresorem. Toto uspořádání má vyšší spolehlivost, větší výkon, je více kompaktní a s nižší hlučností.

Flexibilní spojka přenáší kroutící moment a absorbuje veškeré namáhání, zejména při zapínání a vypínání stroje.

Speciální kryt chrání spojku, poskytuje správné vyrovnání motoru s kompresorem a slouží k zajištění souososti.


kompresor rme údržba

Chladicí systém

Kombinovaný hliníkový chladič oleje a vzduchu s velkým povrchem pro dobrou teplotní výměnu a efektivní chlazení vzduchu a oleje.

Snadno přístupný pro veškeré operace údržby. Speciální pozice umístění usnadňuje případnou demontáž.

Horizontální pozice chladiče vylepšuje stabilitu stroje a usnadňuje výměnu oleje.


kompresor rme sací filtr

Vstupní filtr

Předfiltr s panelovým filtrem speciálně navržené k zajištění maximální ochrany vnitřním částí filtrováním vstupního vzduchu.


kompresor rme ventilace

Ventilace

Šestipólový motorem řízený turbínový ventilátor s nízkou hlučností, vysokou kapacitou a velkým výkonem.

Vzduch proudí přes povrch všech vnitřních částí, chladí je a chrání proti přehřátí.

Chladicí vzduch je přiveden do jednoho bodu, což poskytuje možnost využít více než 90% tepelné energie, která by byla jinak zbytečně ztracena.


kompresor rme hlučnost

Tichý provoz - pouze 65-67 dB (A)

Díky vysoké hlučnosti musely být kompresory instalovány v samostatných místnostech. U kompresorů RME tato skutečnost již neplatí.

• vstupní tlumicí filtr
• kompresor s nízkými otáčkami
• pečlivé řešení proudění vzduchu uvnitř stroje a funkčnost vnitřního systému ventilace
• vysoce efektivní odhlučněný kryt

Všechny tyto faktory zajišťují tak nízkou hladinu hluku, že kompresory RME mohou být instalovány přímo v blízkosti pracovišť.


Výsledkem jsou úspory na dlouhém potrubním vedení potřebném pro rozvod vzduchu od kompresoru k výrobním zařízením.


kompresor rme ekologie

Ekologie

Veškerá zbytečně ztracená energie má vliv na naše
životní prostředí. Kompresory RME se snaží eliminovat
tento problém.
• vysoká efektivita stlačování vzduchu
• vysoký výkon elektromotoru
• žádné klínové řemeny
• turbínový ventilátor
• řídící jednotka Airlogic monitoruje provoz a automaticky snižuje dobu chodu naprázdno
• řízení Multicontrol (na přání) přizpůsobuje výkon kompresoru provozním cyklům
• frekvenční měnič IVR (na přání) přizpůsobuje chod kompresoru požadavkům na dodávku vzduchu

Výsledek: kompresor s nízkou spotřebou energie a nízkými náklady na výrobu stlačeného vzduchu.


řídící jednotka airlogic

Elektronická řídící jednotka AIRLOGIC

Funkce :
- konfigurace operačního systému
- týdenní program s dvěma tlakovými poli
- přístup přes heslo
- automatický restart
- dálkové řízení
- paměť s 10 posledními chybovými hlášeními
- procentuální kalkulace doby provozu
- současné řízení několika strojů
- plánování údržby

Řízení:
- vstupní a výstupní signály
- dodávka tlaku
- tlakový spád v separátoru

Prevence :
- špatný směr otáček
- nízká startovací teplota
- start stroje pod tlakem
- automatický restart po dlouhé periodě zastavení práce
- přetlak v separátoru

Ochrana :
- motoru limitováním počtu startů
- kompresoru proti přehřátí


řídící jednotka multicontrol

Řízení Multicontrol (volitelně)

Jednoduchá, spolehlivá a flexibilní cesta k řízení chodu několika kompresorů RME.
Řídí dodávku vzduchu, čas chodu naprázdno a startování motoru, optimalizuje pracovní cykly a využívá získaná data pro omezení přebytečného provozu a šetří energii.

diagram multicontrol

F4 Inteligentní on/off

Pro střední hodnotu spotřeby vzduchu s dlouhými periodami chodu naprázdno.
Redukcí času v chodu naprázdno se šetří energie.

diagram multicontrol

F5 Modulace

Pro spotřebu vzduchu blížící se maximálnímu výkonu kompresoru s krátkými periodami chodu naprázdno.
Spotřebovává se pouze energie potřebná pro výrobu vzduchu.

diagram multicontrol

F6 Automatický provoz

Pro rozličnou spotřebu vzduchu; systém automaticky přepíná mezi režimy F4 a/nebo F5 podle aktuálního typu spotřeby.


kompresor rme údržba

Údržba stroje

Kompresory RME jsou navrženy pro usnadnění jak rutinních operací údržby, tak mimořádné údržby.

• dveře stroje lze rozevřít až o 180°
• snadno odmontovatelné panely
• snadný přístup ke všem částem stroje
• kompletně volné strany
• plánování údržby
• není zapotřebí žádné speciální nářadí

Všechny tyto výhody usnadňují výrazně rutinní i mimořádné servisní zásahy


kompresor rme instalace

Instalace

• celý stroj je natolik kompaktní, že při příkonu motoru 90kW zabere plochu pouze 2,38 m2
• část pro vstupující vzduch je speciálně navržena tak, aby bylo možno kompresor instalovat i proti zdi
• kompresor lze snadno přepravovat, přemístit a instalovat


kompresor rme

Kompresory se standardním zapínáním on-off, vzduchem chlazené

Obj.č. Tlak Příkon Množství Hlučnost Napětí Výstup Hmotnost Rozměry
(bar) (kW) (l/min) (m3/h) dB(A) (V/Hz/Ph) (kg) (d × š ×v)
RME2-75/7,5 7,5 75 14280 856 72 400/50/3 2" 1540 1860×1060×1630
RME2-75/8,5 8,5 75 13500
809
72 400/50/3 2" 1540 1860×1060×1630
RME2-75/10 10 75 12000 720
71 400/50/3 2" 1540 1860×1600×1630
RME2-75/13 13 75 10140 610
71 400/50/3 2" 1540 1860×1600×1630
RME2-90/7,5 7,5 90 15720 944
74 400/50/3 2" 1570 1860×1600×1630
RME2-90/8,5 8,5 90 15600 935
74 400/50/3 2" 1570 1860×1600×1630
RME2-90/10 10 90 14220 854
73 400/50/3 2" 1570 1860×1600×1630
RME2-90/13 13 90 11640 700
73 400/50/3 2" 1570 1860×1600×1630

kompresor rme

Kompresory s frekvenčním měničem IVR, vzduchem chlazené

Obj.č. Tlak Příkon Množství Hlučnost Napětí Výstup Hmotnost Rozměry
(bar) (kW) (l/min) (m3/h) dB(A) (V/Hz/Ph) (kg) (d × š × v)
RME2-75/9,5IVR 9,5 75 4260-14280 257-856 72 400/50/3 2" 1610 1860×1060×1630
RME2-75/12,5IVR 12,5 75 3600-12060 216-724 71
400/50/3 2" 1610 1860×1060×1630
RME2-90/9,5IVR 9,5 90 4740-15720 283-944 74 400/50/3 2" 1640 1860×1060×1630
RME2-90/12,5IVR 12,5 90 4260-14340 256-859 73
400/50/3 2" 1640 1860×1060×1630

kompresor rme

Kompresory se standardním zapínáním on-off, vodou chlazené

Obj.č. Tlak Příkon Množství Hlučnost Napětí Výstup Hmotnost Rozměry
(bar) (kW) (l/min) (m3/h) dB(A) (V/Hz/Ph) (kg) (d × š ×v)
RME2-75/7,5W 7,5 75 14280 856 72 400/50/3 2" 1540 1860×1060×1630
RME2-75/8,5W 8,5 75 13500
809
72 400/50/3 2" 1540 1860×1060×1630
RME2-75/10W 10 75 12000 720
71 400/50/3 2" 1540 1860×1600×1630
RME2-75/13W 13 75 10140 610
71 400/50/3 2" 1540 1860×1600×1630
RME2-90/7,5W 7,5 90 15720 944
74 400/50/3 2" 1570 1860×1600×1630
RME2-90/8,5W 8,5 90 15600 935
74 400/50/3 2" 1570 1860×1600×1630
RME2-90/10W 10 90 14220 854
73 400/50/3 2" 1570 1860×1600×1630
RME2-90/13W 13 90 11640 700
73 400/50/3 2" 1570 1860×1600×1630

kompresor rme

Kompresory s frekvenčním měničem IVR, vodou chlazené

Obj.č. Tlak Příkon Množství Hlučnost Napětí Výstup Hmotnost Rozměry
(bar) (kW) (l/min) (m3/h) dB(A) (V/Hz/Ph) (kg) (d × š × v)
RME2-75/9,5WIVR 9,5 75 4260-14280 257-856 72 400/50/3 2" 1610 1860×1060×1630
RME2-75/12,5WIVR 12,5 75 3600-12060 216-724 71
400/50/3 2" 1610 1860×1060×1630
RME2-90/9,5WIVR 9,5 90 4740-15720 283-944 74 400/50/3 2" 1640 1860×1060×1630
RME2-90/12,5WIVR 12,5 90 4260-14340 256-859 73
400/50/3 2" 1640 1860×1060×1630
PREDAJ/INFO 0948 152 333
AIR kompresory, s. r. o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

0948 152 333