tel 0948 152 333

MSC

kompresor msc

Šroubové kompresory MSC

příkony motorů: 30 - 37 - 45 kW
tlakové verze: 8 - 10 - 13 bar
výtlak: od 3 480 do 7 800 l/min
provedení: on-off, s frekvenčním měničem

Kompresory skrutkové MSC, MSD, RMC, RMD, RME (30-90kW)

kompresor msc pohled do stroje

Vysoká efektivita stlačování vzduchu

Dva rotory s asymetrickým profilem stejného průměru jsou upevněny v ložiscích špičkové kvality, s dlouhou
životností a vše je vyráběno naším výrobním závodem. Rotory se špičkovou kvalitou, osvědčená těsnění a mimořádná úroveň výrobních tolerancí poskytují:


• VELKÝ OBJEM VZDUCHU NA VÝSTUPU
• VYSOKOU VÝKONNOST
• TRVANLIVOST A ŽIVOTNOST
• KONSTANTNÍ VÝKON

Chladicí systém

Pečlivý monitoring toku vzduchu uvnitř stroje zajišťuje optimální výstupní teplotu. Proudění přivádí chladný
vzduch k hlavním částem a udržuje optimální teplotu vzduchu při průchodu jednotkou. Nízká provozní teplota je důležitá zejména z hlediska dlouhé životnosti kompresoru.


kompresor msc pohled do stroje

Nízká hlučnost

Dlouhodobé zkušenosti s průmyslovými aplikacemi, precizní analýza proudění vzduchu uvnitř stroje, použití
odhlučněných panelů, pečlivá instalace všech dílů a potlačení vibrací činí z kompresorů MSC špičku na trhu v oblasti nízké hlučnosti. Díky nízké hlučnosti mohou být kompresory snadno instalovány i v blízkosti pracovišť
a prostorů blízkým ke kancelářím.

Bezpečnost

Elektronická řídící jednotka provádí jednotlivé operace a zobrazuje hodnoty na displeji LED pomocí následujících signálů:
• blikající světlo: přechodná fáze (stroj připraven k provozu, ve stavu stand-by nebo alarm)
• konstantní světlo: operační fáze, alarm a pohotovost


kompresor msc pohled do stroje

Pohled na hlavní části

1. Vzduchový filtr je umístěn tak, aby zachytil všechny pevné nečistoty z okolního prostředí.
2. KOMPRESOR vysoce efektivní rotační šroubový kompresor s vysokou spolehlivostí.
3. ELEKTROMOTOR třífázový asynchronní elektromotor třídy F podle CEI EN 60034-1.
4. ŘEMENOVÝ PŘEVOD s vysoce výkonnými samoventilačními klínovými řemeny.
5. ANTIVIBRAČNÍ DESKA motor a kompresor jsou namontovány na antivibrační desce a izolují je z hlediska vibrací od okolních částí stroje.
6. HADICE všechny části stroje jsou spojeny pomocí flexibilních hadic s kvalitním těsněním pro snížení úniků vzduchu a potlačení vibrací z pohyblivých částí.
7. OLEJOVÝ FILTR šroubovací vložka olejového filtru pro snadnou výměnu při údržbě.
8. SEPARÁTOR VZDUCH-OLEJ víceúrovňový vysoce efektivní separátor vzduch-olej s nízkými ztrátami výkonu při odstraňování oleje z proudu stlačeného vzduchu.
9. VENTIL MINIMÁLNÍHO TLAKU zpětný ventil k zajištění správného toku oleje při počáteční fázi od startování
stroje do chodu naprázdno.

 

kompresor msc pohled do stroje

10. el .rozvodná skřín kompresoru je zabudována v otřesuvzdorné a vzduchotěsné skříni z ocelových
desek. Hlavní panel z prvotřídních a spolehlivých elektrických součástek testovaný pod nejtěžšími
provozními podmínkami.
11. JEDNOTKA ES3000 je efektivní automatický řídící systém pro kontinuální monitoring celého kompresoru.
12. HLAVNÍ VYPÍNAČ se zajištěním pro bezpečné vypnutí stroje.
13. chladič vzduch /olej s velkým povrchem určený pro výměnu tepla zajišťuje nízkou výstupní teplotu vzduchu a udržuje cirkulující olej na optimální teplotě.
14. TURBO VENTILÁTOR zajišťuje správný průtok vzduchu i za nejtvrdších provozních podmínek.
15. ODHLUČNĚNÉ PANELY umístěné u vstupu a výstupu chladicího vzduchu absorbují hluk a redukují hlučnost.
16. ODHLUČNĚNÝ KRYT kompresoru je vyroben z ocelových plechů, lakovaných a pokrytých absorbentem hluku a nehořlavým materiálem. Současně však umožňuje kryt průchod chladicího vzduchu. Na straně sání jsou kryty vybaveny lehce vyjmutelným filtrem pro hrubou filtraci nasávaného vzduchu.


řídící jednotka ES3000

Energeticky úsporné řízení kompresorů ES3000

Kompletní řízení chodu kompresoru s komplexním informačním displejem

Řízení
- Start/Stop včetně zastavení při poruše a automatickým restartem po chybě v elektrické síti
- inteligentní řídící systém, který minimalizuje chod stroje naprázdno
- kontrola tlaku
- kontrola fáze
- vzdálená správa (může být aktivována)
- týdenní/denní plánování

Bezpečnost
- stavový displej (start, stop, stand-by)
- centrální alarm
- poruchy (nízká a vysoká teplota, přehřátí turbíny a motoru, špatný směr rotace, přetlakování)
- termíny údržby a potřebné výměny dílů
- historie posledních 4 alarmů

Komunikace
- měkký dotykový displej se 2 digitálními poli a 15 svítícími či blikajícími signálkami LED.
- 8 digitálních a 4 analogové vstupy, 14 digitálních a 1 analogový (pro IVR) výstup.
- 1 sériový port pro komunikaci až s 5 dalšími kompresory v síti.
- 1 interface port (k připojení počítače)

Úspory energií

Řízení stroje jednotkou ES3000 umožňuje uživateli značně zredukovat spotřebu elektrické energie, zejména ve fázi chodu naprázdno, díky „inteligentnímu“ vypínání založenému na automatické kalkulaci. Jednotka počítá cyklus za cyklem minimální potřebný čas chodu naprázdno. Úsporný program je založen na spotřebě stlačeného vzduchu a maximálního počtu startů jednotky za hodinu.

řídící jednotka es99 funkce

Jakmile dosáhne kompresor maximálního tlaku, není zapotřebí vyrábět vzduch a stroj se přepíná na chod naprázdno. Úspora energie je získána zastavením kompresoru a zkrácením možného chodu naprázdno.

Toto řešení zajišťuje:
- maximální počet startů jednotky za hodinu není překročen
- okamžitý restart pro uspokojení následných požadavků vzduchu


řídící jednotka multicontrol

Řízení Multicontrol (volitelně)

Jednoduchá, spolehlivá a flexibilní cesta k řízení chodu několika kompresorů MSC.
Řídí dodávku vzduchu, čas chodu naprázdno a startování motoru, optimalizuje pracovní cykly a využívá získaná data pro omezení přebytečného provozu a šetří energii.

diagram multicontrol

F4 Inteligentní on/off

Pro střední hodnotu spotřeby vzduchu s dlouhými periodami
chodu naprázdno. Redukcí času v chodu naprázdno se šetří energie.

diagram multicontrol

F5 Modulace

Pro spotřebu vzduchu blížící se maximálnímu výkonu kompresoru s krátkými periodami chodu naprázdno.
Spotřebovává se pouze energie potřebná pro výrobu vzduchu.

diagram multicontrol

F6 Automatický provoz

Pro rozličnou spotřebu vzduchu; systém automaticky přepíná mezi režimy F4 a/nebo F5 podle aktuálního typu spotřeby.


kompresor msc náhradní díly

Plánování údržby

Výpadek v dodávce stlačeného vzduchu může vést k velkým ztrátám v důsledku odstavení výroby. Nejlepší cestou vyvarovat se podobného problému je mít při ruce náhradní a běžné spotřební díly ke stroji.
MARK doporučuje zákazníkům vybavit se pro případ nutnosti třemi sadami základních náhradních dílů:

• sada 2000 MH: olejový filtr a vzduchový filtr
• sada 4000 MH: jako sada 2000 MH + vložka separátoru a předfiltr
• sada 8000 MH: jako sada 4000 MH + ventil minimálního tlaku, sada
termostatického ventilu a filtrační rohož

Kontaktujte naše technické oddělení pro více informací.


Technická data

Kompresory se standardním zapínáním on-off

Obj.č. Tlak Příkon Množství Hlučnost Napětí Výstup Hmotnost Rozměry
(bar) (kW) (l/min) (m3/h) dB(A) (V/Hz/Ph) (kg) (d × š × v)
MSC 30/8 8 30 4920
294 70 400/50/3 1 1/2" 748 1247×1060×1630
MSC 30/10 10 30 4320 259 69 400/50/3 1 1/2" 748 1247×1060×1630
MSC 30/13 13 30 3480
208 69 400/50/3 1 1/2" 748 1247×1060×1630
MSC 37/8 8 37 6120
367 71 400/50/3 1 1/2" 832 1247×1060×1630
MSC 37/10 10 37 5520
332 70 400/50/3 1 1/2" 832 1247×1060×1630
MSC 37/13 13 37 4260
255 70 400/50/3 1 1/2" 832 1247×1060×1630
MSC 45/8 8 45 7800
467 72 400/50/3 1 1/2" 862 1247×1060×1630
MSC 45/10 10 45 6840
409 71 400/50/3 1 1/2" 862 1247×1060×1630
MSC 45/13 13 45 5700
343 71 400/50/3 1 1/2" 862 1247×1060×1630

Kompresory s frekvenčním měničem IVR

Obj.č. Tlak Příkon Množství Hlučnost Napětí Výstup Hmotnost Rozměry
(bar) (kW) (l/min) (m3/h) dB(A) (V/Hz/Ph) (kg) (d × š × v)
MSC 30/8IVR 8 30 1500-4920 88-294 69 400/50/3 1 1/2" 798 1247×1060×1630
MSC 30/10IVR 10 30 1320-4320 78-261 69 400/50/3 1 1/2" 798 1247×1060×1630
MSC 37/8IVR 8 37 1860-6120 110-367 70 400/50/3 1 1/2" 882 1247×1060×1630
MSC 37/10IVR 10 37 1680-5580 100-334 70 400/50/3 1 1/2" 882 1247×1060×1630
MSC 45/8IVR 8 45 2340-7800 140-467 71 400/50/3 1 1/2" 912 1247×1060×1630
MSC 45/10IVR 10 45 2040-6840 123-411 71 400/50/3 1 1/2" 912 1247×1060×1630
PREDAJ/INFO 0948 152 333
AIR kompresory, s. r. o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

0948 152 333