tel 0948 152 333

Úprava kondenzátu - odlučovače BEKO ÖWAMAT

Bezpečná separácia, efektívna úprava vzduchu odlučovačmi ÖWAMAT

úprava kondezátu beko
Ekonomičtější řešení pro zacházení s kondenzátem s ohledem na ochranu životního prostředí je decentrální separace oleje a vody přímo na místě vzniku kondenzátu. Upravený kondenzát separátorem ÖWAMAT může být odveden jako vyčištěná voda přímo do kanalizace. Přístroje jsou atestované a nepotřebují žádné povolení v souladu s vodohospodářským zákonem. Kromě toho nejsou separátory olej-voda ÖWAMAT energeticky náročné, vynikají obzvláště dlouhou životností filtrů a mohou být bez problémů dodatečně zabudované do starších systémů.

Výhodná úprava kondenzátu separátorom oleja BEKO ÖWAMAT

BEKO ÖWAMAT
Pre odlučovače ÖWAMAT platí všeobecný atest Z-83.5-9 nemeckého ústavu stavební techniky. Tím tato zařízení vyhovují předpisům o ochraně životního prostředí a vodních zdrojů a odpovídají požadavkům na udržitelný rozvoj.

Obzvláště uživatelsky příjemná je technika kartuší. Umožňuje rychlou výměnu filtrů a usnadňuje likvidaci malého množství odpadu. Kromě toho je značně prodloužena životnost filtrů ve srovnání s běžnými filtry s aktivním uhlím. Díky vysoké kvalitě výrobků se prodlužují intervaly údržby.

Potenciál úspor dokazuje separátor ÖWAMAT také v nákladech na životní cyklus (tzv. Life-Cycle-Costs): Tyto náklady jsou obzvláště malé, neboť není potřeba žádná další energie pro proces úpravy kondenzátu. Díky těmto výhodám se separátor ÖWAMAT většinou zaplatí již během několika měsíců.

Prednosti odlučovačov BEKO ÖWAMAT:
Vhodné velikosti pro umístění
Snadná obsluha díky technice kartuší
Dvojnásobná životnost filtračních jednotek
Atest s a bez odloučení volného oleje
Kdykoliv možné dovybavení ohřevem
PREDAJ/INFO 0948 152 333
AIR kompresory, s. r. o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

0948 152 333