tel 0948 152 333

ICE 090 A

Kompaktná kompresorová chladiaca jednotka (chiller) pre chladenie vody v laserových aplikáciách (laserové značenie, rezanie a zváranie). Jednotka pracuje s ekologickým chladivom R 407c a okrem kompletného chladiaceho okruhu má tiež štandardne integrované čerpadlo 3bar a akumulačnú nádrž o objeme 300l.

Nekorodujúci vodný okruh s nerezovým výparníkom, nádržou a čerpadlom zaručuje vysokú kvalitu a čistotu procesné kvapaliny. Špeciálne riadenie s dvoma ventilmi umožnuje veľmi presné riadenie výstupnej teploty vody s presnosťou +/- 0,5 ° C.

Kondenzátory sú chladené vzduchom tromi axiálnymi ventilátormi. Jednotka sa vyrába v prevedení pre vonkajšiu inštaláciu, ďalšie úpravy na vyžiadanie. Dva kvalitné špirálové kompresory v dvoch samostatných okruhoch, doskový výparník a systém mikroprocesorového riadenia so sebou prináša optimálne technické riešenie všetkých potrieb na dodávku chladiacej vody.

Univerzálne použitie, spoľahlivá výkonnosť, úspornosť prevádzky, kompaktné rozmery a nízka hmotnosť sú ďalšími z výhod jednotiek Hyperchill Laser.

prevádzkový tlak: max. 6 bar (g)
teplota okolia: +5 až + 45 ° C,s úpravou až -20°C
max. teplota vody na vstupe: + 30 ° C
min. teplota vody na výstupe (s glykolom): 0° C, s úpravou až -10°C
rozdiel teplôt vstup / výstup: 2 - 15 ° C
ICE 090 A
Chladiaci výkon Príkon kompresora Napätie Ppipojenie vody Nádrž Hmotnosť Hlučnosť3)
20/15 °C1) 12/7 °C2) 20/15 °C1) 12/7 °C2)
kW kW kW kW V vnútorný závit G l kg dB(A)
90,2 65,8 20,3 21,1 400 2" 500 900 58
1) pri teplote okolia 25 ° C a obsahu glykolu 0%
2) pri teplote okolia 32 ° C a obsahu glykolu 0%
3) merané vo vzdialenosti 10m od jednotky na voľnom priestranstve
PREDAJ/INFO 0948 152 333
AIR kompresory, s. r. o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

0948 152 333