tel 0948 152 333

Hyperchill Laser

Osobitne navrhnuté chillery Hyperchill pre chladenie laserových zariadení (stroje na rezanie, zváranie, značenie) s vodným okruhom z nekorodujúcich materiálov, čo zaručuje stálu kvalitu a čistotu chladiacej vody. Chladiace výkony od 28 do 116 kW.

Kompaktná konštrukcia vrátane čerpadla, skladovacej nádrže a vlastného mikroprocesorového riadenia. Spoľahlivé špirálové kompresory, kvalitný výparník zabudovaný v zásobnej nádrži a obehové čerpadlo (štandardne 3 bar). Široká škála úprav a príslušenstva umožňujú jednoduché použitie v najrôznejších podmienkach a aplikáciách.
Nižšie uvedený chladiaci výkon je platný pre nasledujúce podmienky:

vstupná / výstupná teplota 20/15 ° C, pri teplote okolia 25 ° C a obsahu glykolu 0%
vstupná / výstupná teplota 12/7 ° C, pri teplote okolia 32 ° C a obsahu glykolu 0%

Pre nižšie výkony sa používajú jednotky ICEP 002-024 z rady Hyperchill Plus.
Model Chladiaci výkon
(kW) 20/15°C
Chladiaci výkon
(kW) 25/20°C
Pripojenie
HLS 029 28,1 25,6 1"
HLS 039 38,2 34 1 1/4"
HLS 046 45,2 43 1 1/4"
HLS 057 56,4 52,9 1 1/2"
HLS 076 76 67,1 2"
HLS 090 90,2 79,9 2"
HSL 116 115,5 101,3 2"
PREDAJ/INFO 0948 152 333
AIR kompresory, s. r. o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

0948 152 333