tel 0948 152 333

Freecooling

"Free-cooling" je systém, ktorý kombinuje prevádzku strojnej chladiacej jednotky Hyperchill pracujúcou s presnou teplotou chladiacej vody a možnosťou využitia chladného vonkajšieho vzduchu na chladenie vody cez externe umiestnený ventilátorový chladič Hyperfree. Tento systém zabezpečuje značné úspory energie v období, keď vonkajšia teplota klesne pod teplotu chladiacej vody vracajúcej sa zo spotrebiča. Vtedy dôjde k automatickému prepojeniu riadeného 3-cestného ventilu a k čiastočnému alebo celkovému odstaveniu kompresorovej chladiacej jednotky.

Ak je teplota okolia dostatočne nízka, celý chladiaci výkon zaisťuje ventilátorový chladič a systém pracuje s maximálnymi úsporami energie. Chladiaca jednotka je v tomto režime v pohotovostnom stave, kompresory chladiva sú zastavené, pričom iba integrované čerpadlo jednotky Hyperchill zaisťuje cirkuláciu chladiacej vody.Uzavretý okruh so systémom "free-cooling"
Uzavretý okruh so systémom free-coolingDruhým prípadom je stav, keď sa teplota okolia nachádza medzi teplotou chladiacej vody vystupujúcej zo spotrebiča a požadovanou teplotou chladiacej vody. Vtedy je dosiahnuté čiastočných úspor, s tým, že ventilátorový chladič vodu predchladzuje a chladiaca jednotka zaisťuje konečné dochladenie na požadovanú teplotnú úroveň.

Tretím prípadom je stav, kedy teplota okolia je príliš vysoká, ventilátorový chladič musí byť odpojený od prietoku, aby nespôsoboval ohrievanie vody. Túto prevádzkovú nutnosť opäť zaistí 3-cestný ventil, riadený ako čidlom vratnej vody, tak senzorom teploty okolia. V tomto prípade je potom celý požadovaný chladiaci výkon dodaný chladiacou jednotkou Hyperchill.

Energeticky úsporné chladenie vody

Systém chladenia vody "free-cooling" využíva na chladenie teplotu okolitého vzduchu a s rastúcou nadmorskou výškou stúpa počet hodín využiteľnosti. Využitím chladenia vody v systéme "free-cooling" sa v zimnom období ušetrí až 90% energie, v jarných / jesenných teplotách potom okolo 30 až 50% energie podľa požadovanej teploty chladnej vody.

Ven­ti­lá­to­rový chla­dič Hyperfree, typ V

Ven­ti­lá­to­rový chla­dič Hyperfree

Chiller / chladiaca jed­notka Hyperchill

Uza­vretý okruh so sys­té­mom „free-cooling“

PREDAJ/INFO 0948 152 333
AIR kompresory, s. r. o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

0948 152 333