tel 0948 152 333

BEKO DRYPOINT RA

Sušičky BEKO DRYPOINT RA: investícia, ktorá sa oplatí

DRYPOINT RA
Výpočet hospodárnosti kondenzačních sušiček nevychází z investičních, nýbrž z provozních nákladů. Když vezmeme do úvahy pětiletou provozní dobu, připadá na čistou investici pouze mezi 20 až 30 % celkových nákladů. Naproti tomu 70 až 80 % nákladů představují průběžné provozní náklady. Ty se skládají po jedné třetině z nákladů na el. energii, na překážky v systému stl. vzduchu jakož i na tlakové ztráty kvůli netěsnostem. Pokles tlaku na citlivých místech musí být kompenzován zvýšeným výkonem kompresoru a s tím spojenou zvýšenou spotřebou energie.

So sušičkami BEKO DRYPOINT RA je možné tyto provozní náklady během pěti let snížit téměř o polovinu. Při výpočtu návratnosti investic se ukáže celý potenciál nové generace kondenzačních sušiček: Prístroje sa amortizují již během pouhých šesti měsíců.

Typy a použitie sušiček vzduchu DRYPOINT

Vzduchem chlazené kondenzační sušičky DRYPOINT RA představují v programu sušiček firmy BEKO další hospodárnou alternativu. Rozsáhlá nabídka modelů RA umožňuje optimální přizpůsobení úpravy stlačeného vzduchu na individuální provozní podmínky. Všechny sušičky se vyznačují minimální tlakovou ztrátou i při různém vytížení, jakož i velmi malou spotřebou el. energie. Standardní řada zahrnuje kondenzační sušičky s výkonem od 20 do 8.800 m³/h.

Sušenie vzduchu podľa princípu efektivity

BEKO
V sušičkách DRYPOINT RA probíhá sušení stlačeného vzduchu pomocí optimální výměny tepla prostřednictvím protiproudu (Counter-Flow) po celé trase, vzduch proudí souvisle směrem dolů bez rušivých odboček. Tento velkoryse dimenzovaný výměník tepla Counter-Flow, který se mimo jiné skládá z výměníku vzduch/vzduch a výměníku vzduch/chladivo, ochlazuje stlačený vzduch až na teplotu + 3 °C, přičemž velikost výměníku neumožňuje pouze obzvláště efektivní ochlazení, nýbrž také snižuje odpor proudu na absolutní minimum

Centrálne riadenie odvodu kondenzátu a sušenia

Centrálne riadenie sušičky vzduchu
Řídicí jednotka DMC 18 přebírá vedle kontroly funkcí sušičky také řízení a kontrolu hladinou řízeného odváděče kondenzátu – včetně zobrazení případných poruchových hlášení.

U řídicí jednotky DMC 24 hlášení o stavu odváděče kondenzátu shromažďuje Advanced Draining System (ADS), který spouští odpovídající varovné hlášení. Přes řídící jednotku může být také centrálně spuštěna testovací funkce odvaděče.

Výhody sušiček vzduchu BEKO DRYPOINT RA:
Nejlepší sušení díky vysoce účinné kombinaci tepelných výměníků
Maximální hospodárnost, minimální spotřeba energie
Minimální tlaková ztráta, i při nejrůznějším zatížení
Integrovaný BEKOMAT
Vynikajúcí pomer cena-výkon
Chladicí prostředek šetrný k životnímu prostředí
PREDAJ/INFO 0948 152 333
AIR kompresory, s. r. o.
Horná 16
974 01 Banská Bystrica

0948 152 333